rush w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła rush w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. rush person:

II.rush out CZASOW. [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush out [sth], rush [sth ] out)

I.rush through CZASOW. [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush through [sth])

II.rush through CZASOW. [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush [sth] through, rush through [sth])

III.rush through CZASOW. [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush [sth] through to)

I.rush into CZASOW. [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush into [sth])

II.rush into CZASOW. [Brit rʌʃ -, Am rəʃ -] (rush [sb] into doing)

Tłumaczenia dla hasła rush w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rush w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła rush w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła rush w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

rush Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文