safe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła safe w angielski»francuski słowniku

2. safe (free from threat, harm):

3. safe (risk-free):

safe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła safe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła safe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

safe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

it is a safe bet that ...
il y a fort à parier que ...
il y a gros à parier que
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文