sail w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sail w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sail through CZASOW. [Brit seɪl -, Am seɪl -] (sail through [sth])

I.sail into CZASOW. [Brit seɪl -, Am seɪl -] inf Am (sail into [sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sail w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sail w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sail w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sail w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sail Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文