satisfaction w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła satisfaction w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

satisfaction [Brit satɪsˈfakʃ(ə)n, Am ˌsædəsˈfækʃ(ə)n] RZECZOW. U

1. satisfaction (pleasure):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
personnel/-elle

Tłumaczenia dla hasła satisfaction w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

satisfaction w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła satisfaction w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

satisfaction [ˌsætɪsˈfækʃən, Am ˌsæt̬-] RZECZOW. no pl

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła satisfaction w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

satisfaction Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文