satisfied w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła satisfied w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

satisfied [Brit ˈsatɪsfʌɪd, Am ˈsædəsˌfaɪd] PRZYMIOT.

II.satisfy [Brit ˈsatɪsfʌɪ, Am ˈsædəsˌfaɪ] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła satisfied w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

satisfied w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła satisfied w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła satisfied w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

satisfied Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to satisfy the examiners Brit SCHOOL, UNIV
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文