saved w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła saved w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. save (rescue):

to save sb's life lit, fig

3. save (economize on):

1. save (put by funds) → save up

Zobacz też save up

II.save up CZASOW. [Brit seɪv -, Am seɪv -] (save up [sth], save [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła saved w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
épargner ECON, FIN
save form

saved w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła saved w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła saved w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

saved Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文