saving w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła saving w angielski»francuski słowniku

I.saving [Brit ˈseɪvɪŋ, Am ˈseɪvɪŋ] RZECZOW.

IV.saving [Brit ˈseɪvɪŋ, Am ˈseɪvɪŋ] PRZYIMEK prov, form

Zobacz też labour-saving, face-saving

life-saving [Brit ˈlʌɪfseɪvɪŋ, Am ˈlaɪfseɪvɪŋ] RZECZOW.

time-saving [Brit ˈtʌɪmseɪvɪŋ, Am ˈtaɪmˌseɪvɪŋ] PRZYMIOT.

saving w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła saving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła saving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

saving Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文