says w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła says w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.say <prét, part passé said> [Brit seɪ, Am seɪ] CZASOW. przech.

1. say person words, line, prayer, hello, goodbye, yes, no:

dire (to à)
you said it inf!
ça, tu peux le dire! inf
et comment! inf
say no more inf

2. say:

III.say <prét, part passé said> [Brit seɪ, Am seɪ] CZASOW. nieprzech.

Simon Says [Brit sʌɪmənˈsɛz, Am ˈsaɪmən sɛz] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła says w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

says w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła says w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

you said it! inf
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła says w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

says Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文