scare w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła scare w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.scare away CZASOW. [Brit skɛː -, Am skɛr -], scare off CZASOW. (scare away [sth/sb], scare [sth/sb] away)

I.scare up CZASOW. [Brit skɛː -, Am skɛr -] inf Am (scare up [sth], scare [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła scare w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

scare w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła scare w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła scare w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

scare Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文