scrape w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła scrape w angielski»francuski słowniku

I.scrape together CZASOW. [Brit skreɪp -, Am skreɪp -] (scrape [sth] together, scrape together [sth])

II.scrape through CZASOW. [Brit skreɪp -, Am skreɪp -] (scrape through [sth])

I.scrape back CZASOW. [Brit skreɪp -, Am skreɪp -] (scrape [sth] back, scrape back [sth])

I.scrape off CZASOW. [Brit skreɪp -, Am skreɪp -] (scrape off [sth], scrape [sth] off)

I.scrape out CZASOW. [Brit skreɪp -, Am skreɪp -] (scrape out [sth], scrape [sth] out)

scrape w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła scrape w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła scrape w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

scrape Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be in a scrape inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文