seal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła seal w angielski»francuski słowniku

I.seal off CZASOW. [Brit siːl -, Am ˈsi(ə)l -] (seal [sth] off, seal off [sth])

I.seal up CZASOW. [Brit siːl -, Am ˈsi(ə)l -] (seal [sth] up, seal up [sth])

seal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła seal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła seal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

seal Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

seal z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文