search w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła search w angielski»francuski słowniku

search about CZASOW. [Brit səːtʃ -, Am sərtʃ -], search around CZASOW.

I.search out CZASOW. [Brit səːtʃ -, Am sərtʃ -] (search [sb/sth] out, search out [sb/sth])

I.strip-search [Brit ˈstrɪpsəːtʃ, Am ˈstrɪp ˌsərtʃ] RZECZOW.

II.strip-search [Brit ˈstrɪpsəːtʃ, Am ˈstrɪp ˌsərtʃ] CZASOW. przech.

search w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła search w angielski»francuski słowniku

search Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文