secondary w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła secondary w angielski»francuski słowniku

I.secondary [Brit ˈsɛk(ə)nd(ə)ri, Am ˈsɛkənˌdɛri] RZECZOW.

2. secondary → secondary colour

II.secondary [Brit ˈsɛk(ə)nd(ə)ri, Am ˈsɛkənˌdɛri] PRZYMIOT.

Zobacz też secondary colour

Zobacz też Secondary schools

Zobacz też Secondary schools

secondary w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła secondary w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła secondary w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

secondary Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

terminale ż
rhétorique ż Belg

secondary Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła secondary w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文