secure w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła secure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.secure [Brit sɪˈkjʊə, sɪˈkjɔː, Am səˈkjʊr] PRZYMIOT.

II.secure [Brit sɪˈkjʊə, sɪˈkjɔː, Am səˈkjʊr] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła secure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sécurisé (sécurisée) INFOR, TEL
sécuriser INFOR, TEL

secure w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła secure w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.secure <-rer, -est [or more secure, most secure]> [sɪˈkjʊəʳ, Am -ˈkjʊr] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła secure w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

secure Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

sûr que ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文