security w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła security w angielski»francuski słowniku

security [Brit sɪˈkjʊərɪti, sɪˈkjɔːrɪti, Am səˈkjʊrədi] RZECZOW.

security w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła security w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

security <-ties> [sɪˈkjʊərəti, Am ˈkjʊrət̬i] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła security w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

security Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

security Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文