seek w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła seek w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.seek <prét, part passé sought> [Brit siːk, Am sik] CZASOW. przech.

III.to seek for,to seek after CZASOW. nieprzech.

I.seek out CZASOW. [Brit siːk -, Am sik -] (seek out [sth/sb], seek [sth/sb] out)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła seek w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

seek w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła seek w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła seek w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

seek Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文