seems w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła seems w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. seem:

2. seem (have impression):

+ subj I seem to have done
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła seems w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

seems w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła seems w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il y a gros à parier que ...

Tłumaczenia dla hasła seems w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

seems Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

il y a gros à parier que ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文