self w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła self w angielski»francuski słowniku

self <pl selves> [Brit sɛlf, Am sɛlf] RZECZOW.

1. self (gen) PSYCH:

moi m

self-defence Brit, self-defense Am [Brit sɛlfdɪˈfɛns, Am ˈˌsɛlf dəˈfɛns, ˈˌsɛlf diˈfɛns] RZECZOW.

self-preservation [Brit ˌsɛlfprɛzəˈveɪʃ(ə)n, Am ˈˌsɛlf ˌprɛzərˈveɪʃən] RZECZOW.

self w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła self w angielski»francuski słowniku

self Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

self Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

self z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文