sent w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sent w angielski»francuski słowniku

sent [Brit sɛnt, Am sɛnt] CZASOW. pt CZASOW. pp

sent → send

Zobacz też send

send <prét, part passé sent> [Brit sɛnd, Am sɛnd] CZASOW. przech.

1. send (dispatch) (gen):

send RADIO signal

2. send (cause to move):

send <prét, part passé sent> [Brit sɛnd, Am sɛnd] CZASOW. przech.

1. send (dispatch) (gen):

send RADIO signal

2. send (cause to move):

I.send round CZASOW. [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] Brit (send [sb/sth] round, send round [sb/sth])

I.send down CZASOW. [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] down, send down [sb/sth])

I.send along CZASOW. [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb/sth] along, send along [sb/sth])

II.send off CZASOW. [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sth] off, send off [sth]) (post)

III.send off CZASOW. [Brit sɛnd -, Am sɛnd -] (send [sb] off, send off [sb]) SPORT

sent w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sent w angielski»francuski słowniku

Zobacz też send

Zobacz też send away

sent Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文