serious w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła serious w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

serious [Brit ˈsɪərɪəs, Am ˈsɪriəs] PRZYMIOT.

1. serious (not frivolous or light):

sérieux/-ieuse
he's a serious drinker inf hum
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła serious w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
relou inf

serious w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła serious w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła serious w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
sérieux (-euse)
sérieux (-euse)

serious Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文