services w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła services w angielski»francuski słowniku

I.service [Brit ˈsəːvɪs, Am ˈsərvəs] RZECZOW.

2. service (facility, work done):

3. service (work, period of work done) (gen):

service ADMIN, MILIT

5. service (from machine, vehicle, product):

services w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła services w angielski»francuski słowniku

services Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

R.E.R.

services Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

services z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文