serving w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła serving w angielski»francuski słowniku

I.serving [Brit ˈsəːvɪŋ, Am ˈsərvɪŋ] RZECZOW. (helping)

II.serving [Brit ˈsəːvɪŋ, Am ˈsərvɪŋ] PRZYMIOT.

self-serving [Brit, Am ˈˌsɛlf ˈsərvɪŋ] PRZYMIOT. pej

6. serve (function):

I.serve out CZASOW. [Brit səːv -, Am sərv -] (serve out [sth], serve [sth] out)

I.serve up CZASOW. [Brit səːv -, Am sərv -] GASTR (serve up [sth], serve [sth] up)

serving w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła serving w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła serving w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

serving Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文