set w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła set w angielski»francuski słowniku

1. set (collection):

3. set (pair):

1. set (fixed) attr:

III.set <part prés setting, prét, part passé set> [Brit sɛt, Am sɛt] CZASOW. przech.

1. set (place, position):

4. set (adjust):

6. set (impose, prescribe) teacher:

IV.set <part prés setting, prét, part passé set> [Brit sɛt, Am sɛt] CZASOW. nieprzech.

set w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła set w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

set Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

set Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文