setting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła setting w angielski»francuski słowniku

goal setting [ˈɡəʊl sɛtɪŋ, Amˈɡoʊl ˌsɛdɪŋ] RZECZOW.

setting-up [Brit sɛtɪŋˈʌp, Am ˌsɛdɪŋˈəp] RZECZOW.

1. set (collection):

jeu m
a set of bills COM, FIN

1. set (fixed) attr:

III.set <part prés setting, prét, part passé set> [Brit sɛt, Am sɛt] CZASOW. przech.

1. set (place, position):

4. set (adjust):

IV.set <part prés setting, prét, part passé set> [Brit sɛt, Am sɛt] CZASOW. nieprzech.

setting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła setting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła setting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

setting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

setting Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła setting w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文