settled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła settled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. settle (resolve):

I.settle for CZASOW. [Brit ˈsɛt(ə)l -, Am ˈsɛdl -] (settle for [sth])

I.settle on CZASOW. [Brit ˈsɛt(ə)l -, Am ˈsɛdl -] (settle on [sth])

I.settle to CZASOW. [Brit ˈsɛt(ə)l -, Am ˈsɛdl -] (settle to [sth])

Tłumaczenia dla hasła settled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

settled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła settled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła settled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

settled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文