sewing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sewing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.sew <prét sewed; part passé sewn, sewed> [Brit səʊ, Am soʊ] CZASOW. przech.

II.sew <prét sewed; part passé sewn, sewed> [Brit səʊ, Am soʊ] CZASOW. nieprzech.

I.sew up CZASOW. [Brit səʊ -, Am soʊ -] (sew [sth] up, sew up [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sewing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sewing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sewing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.sew <sewed, sewn [or sewed]> [səʊ, Am soʊ] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sewing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sewing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文