sexual w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sexual w angielski»francuski słowniku

sexual [Brit ˈsɛkʃʊəl, ˈsɛksjʊəl, Am ˈsɛkʃ(u)əl] PRZYMIOT.

sexual w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sexual w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sexual w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sexual Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

sexual Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła sexual w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文