shaft w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shaft w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła shaft w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shaft w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shaft w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła shaft w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shaft Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to give sb the shaft Am inf

shaft z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文