shake w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shake w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.shake <prét shook; part passé shaken> [Brit ʃeɪk, Am ʃeɪk] CZASOW. przech.

1. shake:

3. shake Am (get rid of) → shake off

III.shake <prét shook; part passé shaken> [Brit ʃeɪk, Am ʃeɪk] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też shake off, shake out

I.shake off CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] off, shake off [sb/sth]) (get rid of, escape from)

I.shake out CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sth] out, shake out [sth])

I.shake about CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -], shake around CZASOW. (shake about or around)

II.shake about CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -], shake around CZASOW. (shake [sth] about or around)

II.shake down CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] down, shake down [sb/sth])

I.shake off CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] off, shake off [sb/sth]) (get rid of, escape from)

I.shake up CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake up [sth], shake [sth] up)

II.shake up CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sb/sth] up, shake up [sb/sth])

I.shake out CZASOW. [Brit ʃeɪk -, Am ʃeɪk -] (shake [sth] out, shake out [sth])

shake-up [Brit ˈʃeɪkʌp, Am ˈʃeɪk ˌəp] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła shake w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shake w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shake w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła shake w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shake Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文