shared w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shared w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. share (of money, food, profits, blame):

part ż (of de)

Zobacz też halve

I.share out CZASOW. [Brit ʃɛː -, Am ʃɛr -] (share [sth] out, share out [sth])

Tłumaczenia dla hasła shared w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shared w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shared w angielski»francuski słowniku

shared Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文