shed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shed w angielski»francuski słowniku

II.shed <prét, part passé shed> [Brit ʃɛd, Am ʃɛd] CZASOW. przech.

1. shed:

III.shed <prét, part passé shed> [Brit ʃɛd, Am ʃɛd] CZASOW. nieprzech.

she'd → she had, → she would

shed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła shed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文