ship w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ship w angielski»francuski słowniku

II.ship <part prés shipping; prét, part passé shipped> [Brit ʃɪp, Am ʃɪp] CZASOW. przech.

ship w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ship w angielski»francuski słowniku

ship Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文