shoes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shoes w angielski»francuski słowniku

II.shoe <part prés shoeing; prét, part passé shod> [Brit ʃuː, Am ʃu] CZASOW. przech.

shoes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shoes w angielski»francuski słowniku

II.shoe <shod [or Am shoed], shod [or Am shoed]> [ʃu:] CZASOW. przech.

shoes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文