shop w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shop w angielski»francuski słowniku

II.shop <part prés etc shopping, shopped> [Brit ʃɒp, Am ʃɑp] CZASOW. przech. Brit (inform on)

III.shop <part prés shopping; prét, part passé shopped> [Brit ʃɒp, Am ʃɑp] CZASOW. nieprzech.

shop w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shop w angielski»francuski słowniku

shop Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文