shot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shot w angielski»francuski słowniku

shot → shoot

Zobacz też shoot up, shoot

II.shoot up CZASOW. [Brit ʃuːt -, Am ʃut -] (shoot up [sth], shoot [sth] up)

III.shoot <prét, part passé shot> [Brit ʃuːt, Am ʃut] CZASOW. przech.

2. shoot:

to be shot to pieces inf lit
to be shot to pieces inf fig

10. shoot (inject) inf → shoot up inf

IV.shoot <prét, part passé shot> [Brit ʃuːt, Am ʃut] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też one-off

Parthian shot [Brit ˈpɑːθɪən, Am ˈpɑrθiən ʃɑt] RZECZOW.

shot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shot w angielski»francuski słowniku

shot pp, pt of shoot

Zobacz też shoot

shot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文