should w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła should w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

should [Brit ʃʊd, Am ʃʊd, ʃəd] CZASOW. modal conditional of shall

1. should (ought to):

2. should (in conditional sentences):

5. should (expressing opinion, surprise):

Zobacz też shall

shall [Brit ʃal, ʃ(ə)l, Am ʃæl, ʃəl] CZASOW. modal When shall is used to form the future tense in English, the same rules apply as for will. You will find a note on this and on question tags and short answers near the entry will .

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła should w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

should w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła should w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła should w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

should Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文