showing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła showing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

showing [Brit ˈʃəʊɪŋ, Am ˈʃoʊɪŋ] RZECZOW.

1. show:

show CINE
show RADIO, TV
to do inf or take in inf a show

3. show (outward display):

II.show <prét showed; part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] CZASOW. przech.

5. show (demonstrate, express):

III.show <prét showed, part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] CZASOW. nieprzech.

IV.show <prét showed; part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] CZASOW. zwrotny

Zobacz też door

3. door (entrance):

Tłumaczenia dla hasła showing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

showing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła showing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła showing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

showing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文