shuffle w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shuffle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.shuffle [Brit ˈʃʌf(ə)l, Am ˈʃəfəl] RZECZOW.

I.shuffle off CZASOW. [Brit ˈʃʌf(ə)l -, Am ˈʃəfəl -] (shuffle off)

II.shuffle off CZASOW. [Brit ˈʃʌf(ə)l -, Am ˈʃəfəl -] (shuffle off [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła shuffle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shuffle w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shuffle w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła shuffle w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shuffle Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文