shut w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła shut w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.shut <part prés shutting, prét, part passé shut> [Brit ʃʌt, Am ʃət] CZASOW. przech.

3. shut (confine) → shut up

III.shut <part prés shutting, prét, part passé shut> [Brit ʃʌt, Am ʃət] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też shut up

II.shut up CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sb] up, shut up [sb])

II.shut up CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sb] up, shut up [sb])

I.shut out CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut out [sth/sb], shut [sth/sb] out)

I.shut away CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sb/sth] away, shut away [sb/sth])

II.shut down CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sth] down, shut down [sth])

I.shut off CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sth] off, shut off [sth])

Tłumaczenia dla hasła shut w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

shut w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła shut w angielski»francuski słowniku

shut Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

shut z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文