sight w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sight w angielski»francuski słowniku

2. sight (act of seeing):

vue ż
à la vue de
to lose sight of sb/sth lit, fig

3. sight (range of vision):

sight w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sight w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła sight w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sight Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

sight z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文