signalled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła signalled w angielski»francuski słowniku

I.signal [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] RZECZOW.

II.signal [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] PRZYMIOT. form attr

III.signal <part prés etc signalling, signalled Brit signaling, signaled Am > [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] CZASOW. przech.

IV.signal <part prés etc signalling, signalled Brit signaling, signaled Am > [Brit ˈsɪɡn(ə)l, Am ˈsɪɡnəl] CZASOW. nieprzech.

signalled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła signalled w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. signal Am → indicator

Zobacz też indicator

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła signalled w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

signalled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

signalled z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文