silly w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła silly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.silly [Brit ˈsɪli, Am ˈsɪli] RZECZOW. inf, child language

III.silly [Brit ˈsɪli, Am ˈsɪli] PRZYSŁ. (senseless)

Tłumaczenia dla hasła silly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

silly w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła silly w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła silly w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

silly Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文