since… w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła since… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.since [Brit sɪns, Am sɪns] PRZYSŁ. (subsequently)

1. ever (at any time):

2. ever (when making comparisons):

3. ever (at all times, always):

bien à toi or à vous

4. ever (expressing anger, irritation):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła since… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

since… w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła since… w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła since… w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

since… Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

(since) the year dot, (from) the year dot Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文