singing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła singing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. singing MUS:

sing → singalong

II.sing <prét sang; part passé sung> [Brit sɪŋ, Am sɪŋ] CZASOW. przech.

III.sing <prét sang, part passé sung> [Brit sɪŋ, Am sɪŋ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też singalong

I.sing-song [Brit ˈsɪŋsɒŋ, Am ˈsɪŋˌsɔŋ] Brit RZECZOW.

II.sing-song [Brit ˈsɪŋsɒŋ, Am ˈsɪŋˌsɔŋ] Brit PRZYMIOT.

II.sing out CZASOW. [Brit sɪŋ -, Am sɪŋ -] (sing out [sth]) (shout)

Tłumaczenia dla hasła singing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

singing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła singing w angielski»francuski słowniku

singing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文