single w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła single w angielski»francuski słowniku

I.single [Brit ˈsɪŋɡ(ə)l, Am ˈsɪŋɡəl] RZECZOW.

II.single [Brit ˈsɪŋɡ(ə)l, Am ˈsɪŋɡəl] PRZYMIOT.

I.single-handed [Brit ˌsɪŋɡ(ə)lˈhandɪd, Am ˌsɪŋɡəlˈhændəd] PRZYMIOT.

II.single-handed [Brit ˌsɪŋɡ(ə)lˈhandɪd, Am ˌsɪŋɡəlˈhændəd] PRZYSŁ.

single-handedly [Brit ˌsɪŋɡ(ə)lˈhandɪdli, Am ˌsɪŋɡəlˈhændədli] PRZYSŁ.

single w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła single w angielski»francuski słowniku

single Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

single Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła single w francuski»angielski słowniku

single z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文