sir w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też Knight/Dame

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
NAUT aye aye sir
your servant, sir dated!

Tłumaczenia dla hasła sir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sir w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sir w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sir w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sir Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

yes sir MILIT
no sir inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文