sit w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sit w angielski»francuski słowniku

I.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt] CZASOW. przech.

II.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt] CZASOW. nieprzech.

2. sit (be seated):

III.sit <part prés sitting, prét, part passé sat> [Brit sɪt, Am sɪt]

sit about CZASOW. [Brit sɪt -, Am sɪt -], sit around CZASOW.

sit w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sit w angielski»francuski słowniku

sit about CZASOW. nieprzech. Brit, sit around CZASOW. nieprzech.

sit Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文