six w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła six w angielski»francuski słowniku

six-gun [Brit ˈsɪksɡʌn, Am ˈsɪksˌɡən] RZECZOW. inf

six w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła six w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też eight

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła six w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

six Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

six z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła six w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文