sizes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sizes w angielski»francuski słowniku

1. size (dimensions):

3. size FASHION:

I.size up CZASOW. [Brit sʌɪz -, Am saɪz -] (size up [sb/sth], size [sb/sth] up)

one-size [Brit ˈwʌnsʌɪz, Am ˌwənˈsaɪz] PRZYMIOT.

sizes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła sizes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła sizes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sizes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文