skin w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła skin w angielski»francuski słowniku

II.skin <part prés skinning; prét, part passé skinned> [Brit skɪn, Am skɪn] CZASOW. przech.

skin-popping [ˈskɪnpɒpɪŋ] RZECZOW. (injection of drugs)

skin w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła skin w angielski»francuski słowniku

skin Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

skin Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła skin w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文